Неквалифицирани Работници – Австралия

strawberry_fields_forever

Специална програма за виза (подклас 416) по Програмата за сезонен работник

Характеристики

Тази виза има за цел да засили международните отношения и културния обмен, като позволява на хората да споделят културен и социален опит, знания и умения в австралийската общност чрез специални програми за сезонна работа.

В допълнение към сезонната работническа програма, визата има и друго направление наречено Special Program (подклас 416) Специална програма .

Изисквания

Можете да кандидатствате за тази виза, ако сте били поканени от одобрен спонсор на специална програма, за да участвате в Програмата за сезонни работници.

Визата за Специална програма (подклас 416) е временна виза, която ви позволява да участвате в Програмата за сезонни работници.

Трябва да бъдате поканени да участвате в нея от одобрен спонсор на специална програма.

Трябва да бъдете извън Австралия когато кандидатствате за визата, за да ви бъде предоставена виза за участие в програмата.

Какво ви позволява да правите тази виза ?

Съгласно Програмата за сезонен работник тази виза ви позволява да:

 • работите в Австралия, обикновено в продължение от 14 седмици до шест месеца (не можете да вземете семейството си)
 • останете в Австралия обикновено за срок до седем месеца (в зависимост от характера на работата ви)
 • влизате и напускате Австралия в рамките на валидността на визата ви
 • работите за вашия спонсор:
 • присъствате навсякъде в Австралия, ако работите в сферата на градинарството
 • бъдете на ограничени места , ако работите в областта на туризма (за настаняване) или в земеделието за захарна тръстика, памук или аквакултури.

Преди да кандидатствате

За да участвате в програмата за сезонен работник, трябва да бъдете назначен съобразно правилата на вашето правителство и неговите агенции. Също трябва да бъдете поканен от одобрен спонсор на специална програма.

Служител на вашето правителство или вашия спонсор може да ви помогне с вашето кандидатстване за виза. Съответните правителствени агенции са:

 • Източен Тимор: Държавен секретариат за професионално обучение и заетост (SEFOPE)
 • Кирибати: Министерство на труда и развитие на човешките ресурси (MLHRD)
 • Науру: Департамент на външните работи и търговията
 • Папуа-Нова Гвинея: Департамент на външните работи и търговията PNG сезонни работници Taskforce (PNGSWT)
 • Самоа: Министерство на премиера и кабинета-звено сезонен работник
 • Соломонови острови: Министерство на външните работи и търговия на труда Unit Mobility
 • Тонга: Министерство на вътрешните работи
 • Тувалу: Министерство на външните работи, търговията, туризма, околната среда и труда
 • Вануату: Вануату отдел на труда (DOL).

Вашият паспорт

Трябва да притежавате валиден паспорт от избираема страна, за да кандидатствате за тази виза. Паспортът трябва да бъде валиден за целия период на вашия планиран престой в Австралия. Ако планирате да ви бъде издаден нов паспорт, то следва да го направите преди да кандидатствате за виза. Ако получите нов паспорт след като е била предоставена визата, дайте подробности за новия си паспорт на един от следните офиси .

Можете да дадете информация по имейл или по факс, като изпратите копие от персонализирана или страница със снимка от новия ви паспорт. Ако загубите паспорта си, или ако ви бъде откраднат ще трябва да получите нов паспорт и след това да предоставите подробности.

Цена

Тази информация ви показва какво трябва да направите, за да кандидатствате за виза по Специална програма (подклас 416).

Вашата кандидатура трябва да бъде подкрепена от одобрен спонсор на специална програма.

Кой може да получи тази виза?

Може да получите тази виза, ако:

 • покривате здравните изисквания и изисквания за характер
 • имате здравна застраховка за целия период на престой в Австралия.
 • отговаряте на следните изисквания на Програмата за сезонен работник:
 • сте гражданин или постоянно пребиваващ в Източен Тимор, Кирибати, Науру, Папуа Нова Гвинея, Самоа, Соломонови острови, Тонга, Тувалу или Вануату
 • да сте най-малко на 21-годишна възраст
 • възнамерявате да бъдете в Австралия временно за сезонна работа и след прекратяване на трудовия ви договор да се върнете в родната си страна.

Здравни изисквания

Вие трябва да отговарят на определени здравни изисквания . Здравните проверки, ще зависят от лични обстоятелства, включително периода ви на престой, страна на гражданство, времето прекарано в друга страна през последните пет години и планираните дейности в Австралия. Резултатите обикновено са валидни за 12 месеца.

Ако сте от Източен Тимор, Кирибати, Науру, Папуа-Нова Гвинея, Соломоновите острови, Тувалу и Вануату трябва да имате рентгенография на гръден кош и резултати, оценени от лекар специалист. Ако желаете можете да направите вашите здравни прегледи предварително преди подаване на заявлението за виза.

Здравни осигуровки

Трябва да имате адекватна здравна застраховка, освен ако не е обхваната от Medicare.Трябва да се уверите, че вашата застраховка ще осигури най-малкото ниво на покритие, което се изисква за целите на престоя ви. Вашият здравен застраховател може да бъде както от Австралия, така и от родната ви страна.

Приложение А към стандартния шаблон- писмо за здравно осигуряване (138 кБ RTF) е ръководство за нивото на здравно осигуряване, което ще се приеме адекватно.

Изисквания за характер

Вие трябва да отговарят на определени изисквания за характер . Трябва да бъдете подготвен да представите сертификат от полицията на страната, където сте живели в продължение на 12 месеца или повече през последните 10 години считано от 16-годишната ви възраст.Не се изискват полицейски удостоверения, освен при поискване.

Вие трябва да предоставите сертифициран превод на английски език на всички документи, които не са на английски език.

Дългове към австралийското правителство

Вие не трябва да имате незаплатени задължения към австралийското правителство или сте длъжни да заплатите всички дължими суми към австралийското правителство преди да ви бъде предоставена тази виза.

Как да кандидатствате ?

Тази информация обяснява какво трябва да се направи, за да се кандидатства за виза по Специална прогрма (подклас 416).

Трябва да бъдете извън Австралия, когато кандидатствате за тази виза и когато ви се предоставя визата.

Подгответе документите си

Трябва да предоставите документи в доказателство на декларираното от вас в приложението ви. Документите които трябва да се предоставят са изброени в списъка за проверка на документи (виж контролен списък Документ позиция по-долу).

Някои документи може да ви отнемат известно време, за да си ги набавите. Трябва всички необходими документи да са готови, преди да подадете молба, за да се намалят закъсненията при обработката.

Отделът ще се свърже с вас, ако има нужда от допълнителна информация.

Изпратете вашата кандидатура по електронна поща, по пощата или по куриер.

Изпратете вашата кандидатура по електронна поща на:

Можете да платите с кредитна карта, банков чек или паричен превод на Министерство на имиграцията и граничната защита.

Повече информация

Допълнителна информация, която ще ви помогне за да подготвите вашето приложение , като сертифициран превод на документите на английски език, разговор със имиграционен агент, за упълномощаване на друго лице за да получи информация и получаване на помощ за вашата кандидатура.

Като алтернатива можете да изпратите запитване чрез: Special Program Hobart Processing Centre -Форма за запитване .

След като приложите

Изчакайте решението

Има стандарти за услугата  свързани с времето, необходимо за обработка на заявленията за тази виза. Удълженото време за обработка зависи от страната от която сте и от други обстоятелства.

Не правете договорености за пътуване до Австралия, докато не ви се потвърди в писмен вид, че сте получили виза.

Осигурете допълнителна информация

Можете да предоставите повече информация за вас по всяко време до вземане на решението по молбата ви. Ако искате да коригирате предоставената информацията използвайте:

 •  Form 1023 Уведомление за неправилен отговор (а) (99 кБ PDF).

Биха могли също така да ви попитат за повече информация. Вие ще трябва да дадете отговор до определена дата. След тази дата ще се вземе решение по вашето приложение, като се използва наличната информацията.

Ако сте изпратили приложението онлайн, можете да използвате вашия ImmiAccount за да представите допълнителна информация, включително и Form 1023.

Ако друг е предоставил информация, която би могла да доведе до отказ да ви бъде издадена виза, ще ви бъде дадена възможност да коментирате информацията.

Може също да бъдете интервюирани. Ако трябва да се явите на лично интервю, следва да носите паспорта си или друг идентификационен документ, както и всички поискани документи.

Съобщете за промени в обстоятелствата,

Информирайте, ако обстоятелствата са се променили. Това включва нов адрес, нов паспорт, бременност, раждане, развод, раздяла, брак, де факто връзка или смърт в семейството ви.

Можете да използвате една от следните форми:

 •  Form 929 Промяна на адрес и / или паспортни данни (86 KB PDF) – ако се преместите на нов адрес или промените паспорта си
 • Form 1022 Уведомление за промени в обстоятелствата (77 KB PDF) – ако има други промени в обстоятелствата.

Ако сте изпратили приложението онлайн, можете да използвате вашия ImmiAccount за да представите тези форми.

Ако не предоставите данни за наличието на нов паспорт който ви е издаден, би могло да имате сериозни проблеми на летището и може да ви бъде отказано разрешение да се качите на самолета.

Оттегляне на вашата кандидатура

Можете да оттеглите заявлението си по всяко време преди да е взето решение за това. За да направите това, следва да изпратите писмо или имейл с което да уведомите за оттеглянето. Молбата ви трябва да включва пълното ви име и дата на раждане. Ако знаете  други цифри, когато сте кандидатствали – като това може да бъде референтен файл номер, клиенско ID, или Референтен номер на транзакцията посочете ги.

Кандидатите които са на възраст от 18 или повече години трябва да подпишат писмото за оттегляне или да изпратят отделен имейл с писмо.

Решение за Виза

Ако имате разрешена визата, вие ще знаете:

 • кога можете да използвате визата
 • размера на безвъзмездната финансова помощ на визовия режим
 • каквито и да било условия, свързани с визата.

Вие няма да имате печат на визата който да се постави в паспорта ви.

Ако не ви е предоставена визата, вие ще знаете:

 • защо визата ви е била отказана
 • вашите права за преглед (ако има такива).
 • срокът за подаване на жалба.

Списък за проверка на документи

Трябва да предоставите документи в подкрепа на молбата в за виза. Взема се решение, като се използва информацията, която е предоставена при подаване на молбата. Във интерес е да се осигури най-много информация  колкото е възможно с подаването на кандидатурата.

Осигуряват се заверени копия от оригиналните документи, без да се включват оригиналните документи, освен ако не е специално изискано това. Полицейските сертификати са оригинални документи. Документите които не са на английски език трябва да бъдат придружени от акредитиран английски преводи.

Ако сте приложили онлайн заверени копия от оригиналните документи, те могат да бъдат сканирани и приложени към заявлението ви за виза чрез вашия ImmiAccount .

Използвайте този списък за да се уверите, че вашата кандидатура е пълна.

Формуляри

А, попълнен формуляр за кандидатстване

Такси

Платете таксата за кандидатстване за виза .

Получаване на помощ

 • Ако някой ви даде съвет или подаде молбата ви вместо вас:
 •  Form 956 Съвети от имиграционен агент / свободно лице за предоставяне на помощ на имиграцията (135 KB PDF) (агента или свободното лице попълва формата и вие трябва да я подпишете).
 • Ако искате някой да получава кореспонденцията вместо вас:
 • Форма 956a Назначаване или оттегляне на оторизиран получател (120 KB PDF) (получателят попълва форма и вие трябва да я подпишете).

Вашата идентичност

 • Заверени копия от биографичните страници на паспорта или документа за пътуване на всички хора, включени в заявлението (това са страниците със снимките и личните данни на притежателя и датите на издаване / Изтичане).
 • Две скорошни снимки паспортен размер (45 мм х 35 mm) на всеки човек, включен в заявлението.
 • Тези снимки трябва да бъдат само на главата и раменете срещу обикновен фон.
 • Да има отпечатано името на лицето, на гърба на всяка снимка.
 • Ако имате промяна на името: трябва да имате заверено копие на документа доказващ тази промяна.

Военни служебни документи

 • Ако някой включен в заявлението е служил във въоръжените сили на държавата си : трябва да има заверени копия от военната книжка или документи за освобождаване от отговорност.

Здравни изисквания

Ако сте от Източен Тимор, Кирибати, Науру, Папуа-Нова Гвинея, Соломоновите острови, Тувалу и Вануату: една рентгенография на гръден кош и оценка на резултатите от лекар специалист .

Здравно осигуряване

Доказателство, че имате здравна застраховка, като например:

 • изявление в писмото-покана на спонсора на Специалната програма, че ви е уредено здравното осигуряване докато сте в Австралия или
 • копие на  бележката от доставчика на здравната застраховка

Спонсор Детайли

Доказателство, че молбата за спонсорство е била одобрена, като например прилагане на ID номера на спонсорство или писмото за одобрения спонсор.

Копие на Вашето писмо с покана от одобрен спонсор на специална програма.

Тази информация е за онези, които вече са получили виза по Специалната програма (подклас 416). Това е обяснение за правата ви и задълженията ви.

Можете да използвате Visa Право за Online проверка (VEVO) за да проверите безплатно своите данни и права за издадената виза.

Времетраене на визата?

Вашата виза ще бъде разрешена до определена дата, като това обикновено е времето на заетостта ви в Австралия плюс допълнителното време, за да пътуват до и от мястото на което сте наети.

Какво тази виза ви позволява да направите?

Вашите задължения

Вие трябва да се съобразите с всички условия за издадената виза и австралийските закони.

Ако задържите тази виза като участник в Програмата за сезонен работник, вие:

 • трябва да продължите да работите за спонсора си
 • трябва да свършите работата си в бранша покрит само от тази виза
 • Не може да работите за себе си или за някой друг, който не е спонсора ви
 • трябва да продължавате здравната си застраховка докато сте в Австралия
 • не може да доведете семейството си със себе си в Австралия.

„Няма по-нататъшно пребиваване“ вида на визата ви не ви позволява да кандидатствате за друга виза докато сте в Австралия, с изключение на виза за защита.

Съобщете за промени в обстоятелствата,

Кажете ни, ако обстоятелствата се променят. Това включва нов жилищен адрес, нов паспорт или бременност, раждане или смърт в семейството ви.

Можете да използвате една от следните форми:

 • Form 929 Промяна на адрес и / или паспортни данни (86 KB PDF) – ако се преместите в нов адрес или промяна на паспорта ви
 • Form 1022 Уведомление за промени в обстоятелствата (77 KB PDF) – ако има други промени в обстоятелствата.

Тези форми могат да се подадат чрез вашия ImmiAccount .

Тази информация е за австралийската организация, която иска да спонсорира едно лице за да му се издаде виза по Специалната програма (подклас 416) по Програмата за сезонни работници.

Кой може да спонсорира сезонен работник?

По Програмата за сезонни работници спонсорът трябва да бъде одобрен работодател, който набира сезонни работници по програмата за градинарство или в областта на туризма (за настаняване), аквакултури, захарна тръстика или памук.

За да бъде спонсор една организация трябва да бъде законно установена и активно да работи в Австралия. В допълнение:

 • трябва да е австралийска организация или правителствена агенция
 • трябва да няма нищо неблагоприятно което е известно за тази организация
 • ако тази организация вече е спонсорирала чуждестранни работници в Австралия, трябва да има задоволителни резултати които да са в съответствие с австралийските закони
 • трябва да има одобрено споразумение по Специална програма.

Специално програмно споразумение

За да стане одобрен работодател заинтересованата организации трябва да подаде заявка за проявен интерес (приложение) за да се превърне в Австралийски одобрен работодател по Програмата за сезонен работник към Департамента по заетостта.

Вижте: Информация за работодателите за това, как да наемат сезонни работници (Катедра по заетостта).

Ако бъде одобрена от Министерството на труда, организацията трябва да сключи специално споразумение по програмата с Министерството на имиграцията и граничната защита. В Споразумението се определят детайлите на програмата, програмния ред, условията, мониторинг и докладване на задълженията и разпоредбите по програмата за повторно одобрение или отмяна. Трябва да бъде отговорено на всички запитвания по специалното споразумението по програмата на internationalarrangements@immi.gov.au .

След като изпратите приложение

В някои случаи може да ви поискат да предоставите допълнителна информация.

Ако молбата Ви бъде одобрена, Министерството на заетостта ще ви уведоми в писмена форма и ще се финализира специалното споразумение по програмата с вашата организация.

Ако вашето приложение не е одобрено ще ви бъде даден отговор в писмена форма. Организацията трябва да е получила одобрение по споразумението по специалната програма, преди да се подава заявление за спонсорство.

Приложение за спонсорство по програмата за сезонен работник

След като се подпише специалното споразумение по програмата с организацията ще бъдат поканени да подадат молба за спонсорство.

Подгответе документите си

Трябва да се предоставят документи доказващи тдекларираното в заявлението ви. Тези документи са изброени в списък за проверка на документите за спонсори.

Получаването на някои от тези документи може да отнеме известно време. Вие трябва да сте готов с тях когато подавате молбата, за да се намали времето за обработка.

Изпратете вашата кандидатура по пощата, по куриер или по факс

Използвайте следния вид:

Форма 1416S Заявление за одобрение, по специалната програма за Спонсор (167 KB PDF).

Трябва да бъдат предоставени всички посочени документи и да е заплатена таксата за заявление за спонсорство чрез кредитна карта, когато се изпраща кандидатурата.

Изпращане на кандидатурата по електронна поща на hobart.pacific.workers @ immi.gov.au .

Изпращане на кандидатурата по поща, по куриер или по факс до офиса Хобарт в Тасмания – на вниманието на Специалист Център за временно влизане.

Цена

Таксите за кандидатстване за спонсорство са изброени в такси  .

След като изпратите приложение

Ще ви бъде предоставено спонсортво чрез приложен ID номер. Също може да ви помолят да предоставите допълнителна информация.

Ако вашето приложение за спонсор бъде одобрено, ще Ви изпратят писмо- одобрение за спонсорство по пощата или по имейл.

Ако вашето приложение не е одобрено, ще Ви изпратят писмо по пощата или по електронната поща:

 • съвети за решението
 • като се посочват причините за решението
 • като ви се даде информация за каквито и да било права за преразглеждане.

Колко дълго трае спонсорството?

Спонсорите могат да бъдат одобрени за срок до три години.

Задължения на спонсора по програмата за сезонен работник

Трябва да се съобразите със следните задължения на спонсорството:

 • да сътрудничите на инспекторите
 • да информирате при  възникване на някои събития
 • да се водят регистри
 • да предоставяте документи и информация на министъра
 • да не възстановявате,да не прехвърляте или да не отнасяте някои разходи на друго лице
 • да заплатите съдебните разноски за локализиране и отстраняване на незаконен гражданин.

Вие сте отговорен за изпълнението на всички свои задължения дори и ако има някой друг упълномощен да действа от ваше име, включително и имиграционен агент.

В този раздел, първичен Спонсориран кандидатът е лице, което вашата организация възнамерява да наеме като сезонен работник по програмата за сезонен работник.

Сътрудничество с инспектори

Вие трябва да си сътрудничите с инспекторите, назначени по силата на Закона за имиграцията от 1958 г. (Закона), които разследват дали:

 • задължението за спонсорство е или е било, съобразено с
 • да сте наети на черно
 • дали има и други обстоятелства, при които може да се поеме административно действие.

Това задължение:

 • започва да тече от деня на одобрение на спонсорството или на започване на работа по споразумението
 • завършва пет години след деня на приключване на одобрението за спонсорство или прекратяване на работата по споразумението

Информирайте, когато настъпят определени събития

Трябва да съобщавате в писмена форма, когато настъпят определени събития. Изпращането на информацията чрез препоръчана поща или по електронна поща на посочен адрес, в рамките на определени срокове от настъпване на събитието.

Събития за които спонсора трябва да предостави информация, включва:

 • първичното спонсорирано лице не е в състояние да отговори на изискванията на програмата;
 • първичното спонсорирано лице не е в състояние да участва в програмата;
 • първичното спонсорирано лице престане да участват в програмата преди края и, и
 • първичното спонсорирано лице не успее да присъства на програмата.

Това задължение започва да се прилага в деня на одобрение на стандартното бизнес спонсорство или на започване на работа по споразумението.

Това задължение завършва две години след:

 • вашето спонсорство или при приключване на договора за работа, и
 • вече не се спонсорирате никого.

Къде да се изпращат известията за дадено събитие или промяна?

Трябва да изпратите подробности за тези събития до един от офисите в страната или на територията на която се намира седалището на вашата организация.

  • Австралийската столична територия
   Email: ACT.sponsor.monitoring @ immi.gov.au
   Спонсор Мониторинг
   GPO Box 717
   ACT Канбера 2601

Пазете записите!

Трябва да водите отчетност на документацията за да покажете как сте изпълнили своите задължения за спонсорство. Всички записи трябва да бъдат на възпроизводим формат, а някои трябва да са в състояние за проверка от независимо лице.

Трябва да се води документация на:

 • всяко уведомление, което се иска и сте направили
 • датата на която сте уведомили и как и къде сте направили уведомлението.

Това задължение започва да тече от деня на одобрение на спонсорството.

Задължението приключва две години след наличие на следните две неща:

 • вече не сте одобрен спонсор и
 • вече не спонсорирате никого.

Не трябва да се съхраняват записите за повече от пет години.

Осигуряване на документи и информация на министъра

Трябва да предоставяте документи или информация, ако са ви поискани от ведомствен офицер, който иска да определи дали:

 • задължението за спонсорство е или е било спазено и
 • съществуват или са съществували по вид и срок, други обстоятелства при които министърът може да вземе административни действия

Може да Ви помолят в писмена форма да предоставите документи или информация, които се отнасят за вашите задължения за спонсорство, както и всички други въпроси, които се отнасят до спонсорството на притежателите на визи. Трябва да се предоставят поисканите записи или информация, ако това са документи или информация, че:

 • имате задължение съгласно държавното или териториални законодателство
 • имате задължение в качеството си на спонсор.

Това задължение започва да се прилага от деня на одобрение за спонсорство или започване на работа по споразумението.

Това задължение завършва две години след:

 • съгласие за прекратяване на вашето спонсорство или работа, и
 • вече нямате притежател на спонсорирана виза.

Не се възстановяват, прехвърлят или отнасят някои разходи на друго лице

Не трябва да се предприемат никакви действия или да се стремите да предприемате каквито и да било действия, които биха довели до прехвърлянето или начисляването на разходи (включително разходите за имиграционен агент) на друго лице, които се отнасят за спонсорирания титуляр на виза или спонсорираните членове на семейството, като това включва разходи, които се отнасят до:

 • връзката ви с лицето което спонсорирате
 • за това, че сте настоящ, станали и минал спонсор

Това задължение:

 • започва да тече от деня на одобрение за спонсорство или от започване на работа по споразумението.
 • приключва при следните две събития:
  • ако престанете да бъдете одобрен спонсор или страна по споразумение за работа
  • ако вече нямате притежател на спонсорирана виза.

Спонсорите също заплащат определени разходи свързани с това да бъдеш спонсор и тези разходи не могат да бъдат прехвърлени под каквато и да е форма върху друго лице. Включват се:

 • разходи за спонсорство и инициативни такси
 • разходи за имиграционен агент свързани с подаването на заявления за спонсорство и инициативи
 • административни разходи и всякакви разни разходи които работодателя е направил когато се провеждат тестове за набиране на персонал, в това число:
  • такси за наемане на агент на работа
  • такси за имиграционен агент
  • разходи за реклама на работните места
  • скрининг на кандидатите, кратко листване, интервюта и референтни проверки
  • заплати на персонала, набиране на персонал или на човешки ресурси
  • разходи за аутсорсинг, основни проверки, полицейски проверки и психологически тестове, когато се отнасят до работодателя за определяне годността на кандидата за позицията
  • обучение на нови служители
  • отговори на въпросите на бъдещите кандидати и съвети към неуспелите кандидати
  • пътни разходи за спонсора за интервю и / или срещи с заявители в чужбина или в Австралия.

Заплащане на разходи за да се локализира и отстрани незаконен гражданин

В случай,че първично спонсорирано лице (или някой от спонсорираните членове на семейството) се превърне в незаконен гражданин, може да бъде задължен да заплати съдебните разноски направени от Общността на нациите за локализиране и / или премахване на първичното или вторично спонсорирано лице от Австралия.

Това задължение започва да тече от деня в който лицето, което спонсорира става незаконосъобразен гражданин.

Завършва пет години след като лицето напусне Австралия. Това означава, че Министерството на имиграцията и гранична защита може до пет години след като лицето което сте спонсорирали е напуснало Австралия, да ви даде писмо изискващо заплащане на разходите, които Общността на нациите е заплатило за намиране и отстраняване на лицето, което е спонсорирано преди отпътуването му от Австралия.

Мониторинг на спонсори и притежатели на визи

Трябва да се съобразявате със задълженията си като спонсор. Следи се съответствието със задълженията за спонсорство и дали притежателите ви на виза поддържат визовите си условия.

Наблюдението се извършва докато сте спонсор за срок до пет години, след като престанете да бъдете спонсор. Това се прави редовно и в отговор на информацията, която е предоставена, по три основни начина:

 •  обмен на информация с други държавни и териториални правителствени агенции, включително министерството на заетостта, антидискриминационен отдел и Австралийския данъчен офис.
 •  писменна поискана информация в съответствие със задължението за предоставяне на документи и информация
 • посещения на място със или без предизвестие обикновено до работните помещения, които са спонсорирани

Съответствието със задълженията за спонсорство могат да бъдат разследвани от Имиграционни инспектори, които имат правомощия за разследване по Закона за имиграцията от 1958 г.. Всеки отказ за сътрудничество с инспекторите е нарушение на задълженията за спонсорство.

Санкции за спонсор, който не отговаря на задълженията

Ако не се изпълнят задълженията, биха могли да се вземат едно или повече от следните действия:

Административни

 • може да не бъдете допуснат да спонсорирате хора за определено време
 • може да ви бъде забранено да кандидатствате за одобрение да бъдете спонсор, във връзка с тази или друга  виза
 • всички ваши съществуващи одобрения като спонсор могат да бъдат отменени.

Влезли в сила процеси

Може да бъдете поканен да влезнете  в този процес. Влезлите в сила процеси изискват от вас да обещаете в писменна форма и демонстрирате , че ще вземете мерки да предприемите стъпки и действия от които следва, че проблемите са били отстранени и няма да се повторят отново.

Граждански

 • може да се издаде известие за нарушение до размер на  AUD 10 200 за юридическо лице и в размер на AUD 2 040 за индивид, за всеки проблем
 • може да ви призоват в съда за граждански санкции до размер на AUD 51 000 за една корпорация и размер на AUD 10 200 за индивид, за всеки проблем

Други обстоятелства, при които могат да бъдат предприети административни действия

В допълнение, също може да се наложат санкции, ако:

  •  предоставите невярна или подвеждаща информация на Съда при преглед на имиграцията
  • вече не отговаряте на критериите за одобрение като спонсор или за промяна на мандата на това одобрение
  • съд или друг компетентен орган е открил, че сте нарушили един от щатските закони на страната или територията
  • лицето, което е спонсорирано е нарушило закона, във връзка с лицензиране, регистрация или членство необходими за работа на предложената позиция.

Видовете действия, които могат да бъдат предприети в зависимост от това дали спонсорът е стандартен бизнес спонсор или е поел съглашение за работа.

Ако сте спонсорирали някой по договор за работа, може да бъде спрян или прекратен в съответствие с клаузите на конкретния договор за работа.

Списък за проверка на документите за спонсори

Трябва да се предоставят документи в подкрепа на молбата за спонсор. Биха могли да ви попитат за допълнителна информация, но може да се вземе решение като се използва информацията, която е предоставена когато е подадено заявлението. Във ваш интерес е да се осигури колкото е възможно максимална информация с кандидатурата.

Трябва да се предоставят заверени копия от оригиналните документи. Не се включват оригиналните документи освен ако специално не е изискано. Ако документите не са на английски език, трябва да бъдат придружени от акредитиран английски преводи.

Използвайте този списък за да се уверите, че кандидатура ви е пълна.

Формуляри

А, попълнен формуляр за кандидатстване:

 • Форма 1416S Заявление за одобрение по специалната програма за Спонсор (167 KB PDF).

Такси

Получаване на помощ

 • Ако някой ви дава съвети или подаде молбата вместо вас:
 • Form 956 Съвети от имиграционен агент / свободни лице за предоставяне на помощ на имиграцията (133 KB PDF) (агента или свободното лице попълва формата и вие трябва да я подпишете).
 • Ако искате някой друг да получава кореспонденция от ваше име:
 • Форма 956a Назначаване или оттегляне на оторизиран получател (116 KB PDF) (получателят попълва формата и вие трябва да я подпишете).

Финансово състояние

 • Осигуряване на едно от следните неща:
 • писмо за подкрепа от експерт-счетоводител, сертифициран практикуващ счетоводител, национален професионален счетоводител, сътрудник на професионален национален счетоводител или реномирана финансова институция, която ясно обобщава способността на организацията да посреща финансовите си задължения, или
 • други подробности за финансовото състояние на организацията, като например банкови извлечения за последните шест месеца; баланси / приходи и разходи / данъчни декларации за последна приключена финансова година; съответни извлечения от бизнес плана, показващи прогнозни парични потоци; договори; споразумения за лизинг, както и изявления относно източника на каквито и да било средства.

Ако организацията ви се управлява под структурата на тръст, тези документи трябва да се отнасят към тръста (на синдика в качеството си на тръст).Вашата организация не се изисква да представя доказателства за неговото финансово състояние, ако то е едно от следните неща:

  • австралийските щати, държава, територия или организация на местната власт, държавните стопански предприятия или законов орган / агенция
  • листвана на австралийската фондова борса (ASX) и сте предоставили ASX код на Въпрос 21
  • чуждестранна правителствена агенция, оперираща в Австралия
  • има повече от 20 щатни служители, е задоволителен спонсор на временни притежатели на визи пребиваващи по-рано и е в списъка с австралийската комисия по ценните книжа и инвестиции (ASIC) и сте предоставили ABN и / или ACN / ARBN на въпроси 18, 19 и 20.

Операции в Австралия

Внесени са следните документи:

 • удостоверение за регистрация за данъчни цели (ABN)
 • Бизнес Names екстракт (ако оперира под търговско име)
 • Extract ASIC Historical Company
 • ASIC Historical директор Data
 • съответните страниците които са от акта на тръста (страници които посочват страните в договора за франчайз с подпис на страниците).

Ако никой от тях не е приложим за вашата организация, предоставете някаква форма на документация която показва регистрацията на организация ви с австралийски правителствен орган.

Ако вашата организация е нова или стартира бизнеса в продължение на по-малко от 12 месеца, следва да има комбинация от:

 • подробен бизнес план
 • договор за продажба, свързани със закупуването на бизнеса
 • договор за наем, свързани с бизнес помещенията
 • доказателства за лизинг или покупка на машини, оборудване, обзавеждане и т.н.
 • договори за доставка на услуги
 • доказателства за наемане на работа на персонал
 • отчети за бизнес дейността на всеки четири месеца от започване на бизнеса
 • банкови бизнес отчети, които обхващат периода на експлоатация.

Спазване на австралийските закони

Информация свързана с вашите трудови отношения с всяко лице, което не е австралийски гражданин или постоянно пребиваващ през последните 12 месеца .

Информация отнасяща се до действие, което е взето от организация от който и да е австралийски щат или територия, правителствена агенция през предходните 12 месеца, дори ако тя не води до налагане на наказателна или гражданска санкция. Това следва да включва всяко нарушение, обявление или съобщение за нарушение, издадено на организацията.

Специално споразумение на Програмата

Копие от Споразумението за специална програма.

Други документи

Копие от диаграмата на структурата на организацията.


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/bgnetorg/public_html/terminal2.bg/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273