Работни визи за Австралия

Работни_Австралия

Работа в Австралия

Австралия е страхотно място за работа и живот, като предлага добър начин на живот и възможност за заетост. За да работите трябва да имате валидна австралийска виза с право на работа. На разположение са набор от временни или постоянни визи за квалифицирани специалисти. Австралийските закони предоставят на всички служители основни права и защита на работното място.

27 визи отговарят на тези критерии

Характеристики

Тази виза дава възможност за пътуване на квалифицирни работници до Австралия, за да работят професията си, номинирани от техен одобрен спонсор за срок до четири години.

Изисквания

Може да получите тази виза, ако:

 • сте спонсориран от одобрен бизнес
 • имате необходимите умения и отговаряте на предложената позицията на одобрен бизнес.

Прочетете повече »

Характеристики

Тази виза е за квалифицирани работници тествани с точкова система, които не са спонсорирани от работодател, не са член на семейството, не са номинирани от страна или от правителството.

Тя ви позволява да живеете и работите в Австралия като постоянно пребиваващ.

Изисквания

Вие може да кандидатствате за тази виза, ако имате покана. Когато сте изпратили писмо за покана, вие също трябва да имате:

 • предложена професия, която да е в съответния списък на квалифицирани професии,
 • получите подходяща оценка на уменията си за тази професия
 • Нямате навършени 50-години
 • постигнати резултати въз основа на тест с точковата система ,които са посочени в писмото с поканата
 • владеете в минимална степен английски език.

Прочетете повече »

Характеристики

Тази виза дава възможност да:

 • продължите да притежавате и управлявате бизнес в Австралия (направление Business Innovation)
 • продължите бизнеса и инвестиционната активност в Австралия (направление Инвеститор и направление значителен Инвеститор).

Изисквания

Може да получите тази виза, ако:

 • притежавате временна Business Innovation и Инвестиционна виза (подклас 188)
 • сте изпълнили изискванията на тази виза в направлението в което първо сте кандидатствали
 • сте предложени от страна или територия.

Прочетете повече »

Характеристики

Тази виза дава възможност да дойдете в Австралия на временна основа, за да:

 • работите на квалифицирана позиция под режим за обмен на кадри (направление Exchange)
 • участвате на високо равнище в спортни състезания (направление Sport)
 • извършвате религиозна работа на пълно работно време (направление Религиозен работник)
 • извършвате надомна работа на пълен работен ден в домакинството на някои високопоставени чуждестранни ръководители (направление домашна помощница (Executive) ).

Изисквания

Може да получите тази виза, ако:

 • сте спонсориран от одобрен спонсор
 • сте предложени да поемите одобрената дейност
 • притежавате умения и опит свързани с предложената дейност.

Прочетете повече »

Характеристики

Тази виза дава възможност за създаване на нов или развитие на съществуващ бизнес в Австралия. Има две направления:

 • Значителна Business История направление: за собственици на бизнес от висок калибър или за част от собствениците, които искат да правят бизнес в Австралия
 • Venture Capital Entrepreneur направление: за хора, които са набавени капитал рисково финансиране от член на Australian Venture Capital Association Limited (AVCAL).

Изисквания

Може да получите тази виза, ако сте предложени от страна или правителствена агенция и сте поканени да кандидатствате от министър.

Също така ви трябва да :

 • имате нетен бизнес и лични активи най-малко AUD 1.5 милиона и годишен бизнес оборот най-малко AUD 3 милиона или
 • сте получили не по-малко от AUD 1 милион финансиране на рисков капитал за стартиране на търговия и развитие на бизнес идея с висока стойност за Австралия.

Прочетете повече »

Характеристики

Тази виза е за хора които искат да пътуват до Австралия за срок до три месеца по едно от следните направления:

 • краткосрочна, високо специализирана, временна работа
 • участвате във временни културни или социални дейности по покана на австралийска организация
 • при определени обстоятелства участвате в дейност или работа свързана с интересите на Австралия.

Изисквания

Може да бъдете избран за тази виза, ако сте извън Австралия и:

 • имате специализирани умения, знания или опит, който могат да помогнат на австралийския бизнес
 • сте били поканени да участвате в дадено събитие от организация от Австралия
 • сте необходими в Австралия за извънредни обстоятелства с национално значение, като например да подпомогнете определено природно бедствие.

 

Прочетете повече »

Характеристики

Тази виза е за хора, които искат да притежават и управляват нов или съществуващ бизнес в Австралия или да инвестират в австралийски щат или територия.

Изисквания

Може да получите тази виза, ако сте предложен от страна или териториална правителствена агенция и сте поканени да кандидатствате от министъра на имиграцията и защита на границите.

Прочетете повече »

Характеристики

Тази виза дава възможност на членовете на екипажа да:

 • работят на борда на Superyacht в Австралия
 • останат в Австралия до 12 месеца.

Изисквания

За да получите тази виза трябва да

 • сте хает като член на екипаж Superyacht
 • бъдете спонсориран от одобрен спонсор  Superyacht на екипаж или да представите детайли за потенциален спонсор, който е подал заявление за одобрение.

Прочетете повече »

Характеристики

Тази виза е за международни студенти, които наскоро са се дипломирали от Австралийска образователна институция.

Тя ви позволява да работите временно в Австралия след като сте приключили обучението си.

Изисквания

Вие може да кандидатствате за тази виза, ако:

 • сте на възраст под 50-години
 • сте в Австралия
 • притежавате допустима виза
 • отговаряте на изискването за двугодишно Австралийско проучване
 • владеете в минимална степен английски език
 • наскоро сте завършили или с определена квалификация или с умения и квалификации, които се отнасят до упражняването на професия от списъка на квалифицирани професии (SOL).

Прочетете повече »

Характеристики

Тази виза е за постоянно пребиваване на квалифицирани работници. Тя ви позволява да работите в Австралия при едно от следните три направления:

 • направление временен резидент Transition
 • направление директно влизане
 • направление по споразумение.

Изисквания

Може да получите тази виза ако:

 • сте бил предложен от одобрен австралийски работодател
 • сте по-млад от 50 години, освен ако не сте освободени
 • отговаряте на уменията, квалификацията и английските езикови изисквания, освен ако не сте освободени
 • кандидатствате по направлението за което сте бил предложен

Прочетете повече »

Характеристики

Тази виза е за постоянно пребиваване за квалифицирани работници, които искат да работят в регион на Австралия. Тя ви позволява да работите в Австралия при едно от следните три направления:

 • направление временен резидент Transition
 • направление директно влизане
 • направление по споразумение.

Изисквания

Може да получите тази виза, ако:

 • сте били номинирани от одобрен австралийски работодател за работа в регион на Австралия (регион на Австралия не включва Gold Coast, Бризбейн, Нюкасъл, Сидни, Мелбърн или Уолонгонг)
 • сте по-млади от 50 години, освен ако не са освободени
 • отговаряте на уменията, квалификацията и английски езикови изисквания, освен ако не са освободени
 • кандидатствате по направлението за което сте бил предложен.

Прочетете повече »

Характеристики

Тази виза е за квалифицирани работници тествани с точкова система, които са предложени от една страна или териториална правителствена агенция.

Тя ви позволява да живеете и работите в Австралия като постоянно пребиваващ.

Изисквания

Вие може да кандидатствате за тази виза, ако сте били поканени. Когато сте изпратили писмо- покана, също трябва да:

 • сте предложен за професия, която е в съответния списък на квалифицирани професии
 • имате подходяща оценка на уменията ви за тази професия
 • сте по-млади от 50-години
 • постигнете резултати въз основа на тест с точковата система ,които са посочени в писмото с поканата
 • владеете в минимална степен английски език
 • сте предложен от австралийски щат или териториална правителствена агенция.

Прочетете повече »

Характеристики

Тази виза дава възможност да дойдете в Австралия на временна основа:

 • във връзка с двустранно споразумение (Споразумение за държавно направление)
 • да представлявате чуждо правителство или да преподавате чужд език в австралийско училище (Агенция за чуждестранно правителствено направление)
 • да извършвате домакинска работа за дипломат (направление домашна помощница)
 • като човек със законови привилегии и имунитет (направление на привилегии и имунитет).

Изисквания

Може да получите тази виза, ако:

 • отговаряте на изискванията на едно от направленията в рамките на тази виза.

Прочетете повече »

Характеристики

Тази виза дава право на работа в австралийската развлекателна индустрия като:

 • изпълнител
 • обслужващ персонал.

Изисквания

Можете да получите тази виза, ако:

 • ще работите в развлекателната индустрия на Австралия
 • сте предложен от спонсор Entertainment.

Прочетете повече »

Характеристики

Тази виза дава право, ако не сте гражданин на Нова Зеландия, но имате член на семейството, който е гражданин на Нова Зеландия да живеете и работите в Австралия в продължение на пет години.

Изисквания

Може да получите тази виза, ако:

Прочетете повече »

Характеристики

Тази виза дава право на:

 • наскоро завършили инженери от признати институции да получат до 18 месеца за придобиване на квалифициран опит за работата си.

Изисквания

Може да получите тази виза, ако:

 • сте на възраст над 31-години
 • сте придобили инженерна степен в призната институция през последните две години.

Прочетете повече »

Характеристики

Тази виза дава право на квалифицирани работници да живеят и да работят в определени регионални зони в Австралия в продължение на четири години.

В направление за Покана – пуснете, че проявявате интерес .

В направление Удължаване на престоя – Кандидатствайте за Skilled Регионална (Временна ) за подновяване (подклас 489) виза.

За член на семейството на някой, който вече притежава подклас 489, 475, 487, 495 или 496 – Кандидатствате за Skilled Регионална (Временна) След Участник с (подклас 489) виза.

Изисквания

Направление с Покана

Вие може да кандидатствате за тази виза, ако сте поканени. Когато сте изпратили писмо за покана, вие също трябва да:

 • сте предложен от австралийската държава или правителственна териториална агенция или спонсорирани от правоимащ роднина, живеещ в определена зона
 • сте предложен за професия, която е в съответния списък на квалифицирани професии
 • имате подходяща оценка на уменията си за тази дейност
 • не сте навършили 50-години
 • имате достигнати резултати на теста с точковата система , както е посочено в писмото-покана
 • владеете в минимална степен английски език

Направление Удължаване на престоя 

Вие можете да кандидатствате за тази виза, ако притежавате временна виза в подклас 496, 495, 487 или 475.

Прочетете повече »

Характеристики

Тази виза е за хора с определен талант. Тя им позволява да живеят постоянно в Австралия.

Изисквания

Може да получите тази виза, ако имате международно признат рекорд за извънредни и изключителни постижения в:

 • професия
 • спорт
 • изкуства
 • академични среди и научни изследвания.

Вие трябва да сте в Австралия, когато кандидатствате и когато се взема решение за тази виза.

Прочетете повече »

Характеристики

Тази виза дава възможност да:

 • живеете и работите в Австралия, като постоянно пребиваващ.

Изисквания

Може да получите тази виза, ако:

 • сте в Австралия и Австралия е ангажирана със защитата ви
 • не може да пристигнете в Австралия освен като незаконно пристигащ по море.

Прочетете повече »

Характеристики

Това е постоянна виза за хора, които са живели и работили в определени област или регион на Австралия.

Изисквания

Може да получите тази виза, ако:

 • сте живели в продължение на най-малко две години в определен регион от Австралия
 • сте работили на пълен работен ден в продължение на 12 месеца в определен регион от Австралия
 • притежавате Skilled Регионална (Временна) виза (подклас 489) или Skilled Регионална виза (подкласове 475, 487) или Skilled Independent виза (подклас 495), или Skilled Обособена зона виза (подклас 496)
 • притежавате Подгрупа виза A или Подгрупа виза B след подаване на заявление за подклас 495, 487 или 489 виза.

 

Характеристики

Това е виза за постоянно пребиваване. Вие ще бъдете в състояние да пътуват в и извън Австралия в продължение на пет години.

Изисквания

Може да получите тази виза, ако:

 • притежавате една от необходимите временни работни визи
 • управлявате бизнес в Австралия за последните две години.

Прочетете повече »

 

Характеристики

Тази виза е за постоянно пребиваване.Вие ще бъдете в състояние да пътуват в и извън Австралия в продължение на пет години.

Изисквания

Може да получите тази виза, ако:

Прочетете повече »

 

Характеристики

Това е виза за постоянно пребиваване. Вие ще може да останете в Австралия в продължение на пет години.

Изисквания

Може да получите тази виза, ако:

 • притежавате временна виза за квалификация
 • сте спонсориран от държавен орган или територия.

Прочетете повече »

 

Характеристики

Това е виза за постоянно пребиваване. Вие ще бъдете в състояние да пътуват в и извън Австралия в продължение на пет години.

Изисквания

Може да получите тази виза, ако:

Прочетете повече »

 

Характеристики

Тази виза дава право на чужд екипаж на невоенен кораб при международно пътуване да:

 • влезне в Австралия по море
 • екипаж,партньор или дете което е на издръжка от човек от екипажа.

Изисквания

Може да получите тази виза, ако сте член на екипаж на кораб, който се:

 • използва за търговски цели
 • използва за превоз на пътници срещу заплащане
 • притежава и експлоатира от чуждо правителство за да направи научни изследвания
 • одобрен за получаване на статут „обществен съд“ от австралийското правителство
 • влезнал и е бил регистриран в австралийския международен корабен регистър.

Прочетете повече »

 

Характеристики

Тази виза дава право на хора със специален статут  или които са обявени от министър да притежават виза със специално предназначение за законно влизане и пребиваване в Австралия.

Изисквания

Не можете да кандидатствате за тази виза. Тя се отпуска когато влезнете в Австралия, ако отговаряте на изискванията за тази виза.

Прочетете повече »

 

Характеристики

Тази виза е за хора със специален талант.

Тя позволява да се живее постоянно в Австралия.

Изисквания

Може да получите тази виза, ако имате международно признат рекорд за извънредни и изключителни постижения в:

 • професия
 • спорт
 • изкуства
 • академични среди и научни изследвания.

Прочетете повече »

Прочетете повече »


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/bgnetorg/public_html/terminal2.bg/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273