Бизнес посетител – Канада

Stack of Canadian Dollar

Country: Bulgaria

You need a visa to visit or transit Canada.  - Apply as a business visitor -  Имате нужда от виза, за да посетите или да преминете през Канада.

Посещение за бизнес

Всяка година хиляди международни бизнесмени идват в Канада, за да правят бизнес с канадските компании. Има изисквания на които трябва да отговарят, за да бъдат допуснати в Канада. Тази информация ще ви помогне за да избегнете проблемите, които могат да повлияят на вашите бизнес планове.

Бизнес посетители: Чеклистове

За бизнес посетители

Вие трябва да :

 • Разберете, дали имате нужда от виза.
 • Намерете офиса,  където се прилага визовия режим.
 • Разберете прогнозираното време за изчакване на виза.
 • Съберете всички документи които е нужно да приложите.
 • Платите таксата.
 • Кандидатствате за визов режим с всички необходими документи.

На границата

С цел да се улесни влизането ви в Канада се препоръчва да имате следните документи в ръцете си, когато сте на границата:

 • паспорт или документ за пътуване, който е валиден за целия ви престой и гаранции за повторното ви влизане в страната ви
 • ако е нужно, валидна виза за временно пребиваващ
 • писма за подкрепа от компанията-майка и писмо-покана от канадския бизнес домакин или писмо за признаване от Канадската агенция гранични служби  (CBSA)
 • други документи, като например гаранционни или сервизни споразумения, договори и т.н. ако е нужно за посещението ви
 • 24 часа информация за контакт с вашия бизнес домакин в Канада
 • доказателство, че имате достатъчно пари за пребиваването си  в Канада и завръщането си у дома.

За канадските фирми

Препоръчително е да:

 • Извършат проверка и правен анализ на потенциалния си бизнес партньор.
 • Поддържат връзка със съответния комисар на търговията.
 • Предоставят на потенциалния си бизнес партньор две копия от писмо-покана.
 • Предоставят на потенциалния си бизнес партньор 24-часови данни за контакт, за да ги представи при пристигането си в Канада.

Определете дали отговаряте на условията

Разберете, ако можете дали се класифицирате като бизнес посетител .

Нанесете

Преди да планирате посещението си трябва да разберете, ако се нуждаете от виза, за да посетите Канада . Ако не се нуждаете от виза за Канада, вие все пак ще трябва да се запознаете с някои специфични изисквания .  Ако все пак имате нужда от виза, да разберете как да я приложите .

Проверка на времето за обработка

Повечето молби за визи за посетители (визи за временно пребиваващи) се обработват в рамките на няколко седмици или по-малко. По-дългата обработка варира в зависимост от офиса за визов режим.

След като кандидатствате: запознайте се със следващите стъпки

Разберете какво трябва да направите  след като кандидатствате за виза за бизнес посетител .

Подгответе се за пристигането

Бъдете подготвени и се запознайте какво да очаквате, когато пристигнете в Канада .

Удължете визата си

За да удължите престоя си в Канада , вие трябва да направите постъпки за това 30 дни преди изтичането на визата ви.

Доведете бизнес гости в Канада

Можете да избегнете проблемите или забавянията, когато водите чуждестранни бизнес гости в Канада, като следвате някои насоки.

Бизнес посетител

Как да кандидатстваме за временна Visa

(Транзит, туризъм, бизнес и т.н.),

моля, следвайте тези стъпки за да представите пълно приложение:

 1. Проверка на времето за обработка на -

  Разберете колко време е необходимо, за да се обработи стандартно заявление за виза в този офис, така вие ще знаете колко по-рано да я приложите. Моля, обърнете внимание, че това не е гарантирано. Вие сте длъжни да я приложите достатъчно рано, за да избегнете разочарованието. Възможно най-ранния срок за кандидатстване не трябва да бъде повече от шест месеца преди планираното ви влизане в Канада.

 2. Решете как да подадете приложението -

  Има два начина на подаване:

  • Кандидатствайте онлайн

   За да кандидатствате онлайн трябва да имате достъп до скенер или фотоапарат, за да създадете електронни копия на документите си за качване и да имате валидна кредитна карта за плащане. Определете дали отговаряте на условията и кандидатствайте онлайн .

  • Нанесете върху хартия

   Моля, следвайте стъпки от 3 до 5 по-долу.

 3. Прочетете упътването, попълнете формуляра за кандидатстване онлайн, потвърдете го и го разпечатайте -

  Ръководството-упътване съдържа важна информация относно визи и инструкции и ще ви помогне да попълните своята кандидатура за временно пребиваващи. Прочетете ръководството внимателно и използвайте контролния лист на документа. Попълненото заявление трябва да включва страницата с баркода. Вашата кандидатура може да бъде върната или отказана, ако не включва цялата искана информация, документи и такси.

 4. Платете таксата за обработка

  Моля, обърнете се към ефективни такси за размера им и покриване на разходите за временна виза за резидент. Моля, обърнете внимание, че таксата за обработка е невъзвръщаема във всички случаи. Ако трябва да дадете биометрични данни, вие също ще трябва да заплатите $ 85.

 5. Изпратете своята молба и оправдателни документи.

  Ако трябва да дадете вашите биометрични данни, моля не пишете в молбата си. Кандидатствайте онлайн или предайте кандидатурата си лично в център за кандидатстване за виза (VAC). И в двата случая, ще трябва да отидете на VAC за да дадете на вашите биометрични данни. Намерете най-близкия VAC .Подайте вашия пакет с приложения (форми и оправдателни документи) в съответствие с насоките за подаване на заявление . Всички оправдателни документи трябва да бъдат представени по време на вашата кандидатура. Тези документи трябва да представят доказателства за значителни връзки с вашата страна на пребиваване и фондове на разположение за вашето завръщане, пътуване и престой в Канада.


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/bgnetorg/public_html/terminal2.bg/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273