Имигранти занаятчии – Канада

welder

Новата имиграционна програма на Канада за занаятчии е открита за приложения от 2 януари 2013 година. Схемата е предназначена да помогне на квалифицираните  занаятчии като водопроводчици, електротехници и металурзи за получаване на статут на постоянно пребиваващ в Канада. Това ще стане, като акцента е върху уменията и квалификациите и по-малко върху академичната учебна и езикова способност както е в Федералната програма Skilled Worker (FSWP). Занаятчиите обикновено не печелят достатъчно точки за да ползват FSWP.

Последни новини

Канадският министър на имиграцията Джейсън Кени обяви първата схема през 2012 година. На 10 декември 2012 г. обяви, че за да бъде успешна схемата кандидатите ще трябва да имат :

• предложение за работа в Канада или „сертификат за квалификация“ от провинция или територия която ще удостоверява, че кандидатите са „готови за работа“ при пристигането си.
• основни езикови умения
• минимум две години скорошен трудов опит като специалист- занаятчия
• да бъдат в състояние да докажат, че притежават умения които съответстват на тези посочени в националната система за класификация на професиите (NOCB)

Г-н Кени заяви пред репортери на 10 декември, че списъка на сделките които биха отговоряли на изискванията за FSTP ще бъде публикуван преди 2 януари 2013.

Списъкът се състои от две групи. В група А има под-групи от 100 приложения за всеки занаят. Група Б няма под групи.

Пълният списък е изложен по-долу.

Група A

обединява 100 приложения на занаятчии
• изпълнители и надзорници, електрически и телекомуникационни сделки и професии
• изпълнители и надзорници, дърводелски сделки
• изпълнители и надзор, други строителни сделки, монтажници, сервизи, обслужване и
• дърводелци
• изпълнители и надзорници, механични сделки
• изпълнители и супервайзори, екипажи оператори с тежко оборудване
• надзор, дърводобив и горско стопанство
• надзор в добивната сфера
• изпълнители и надзорници, нефт и газ, сондажни услуги
• оператори на машини за рязане на дърва
• изпълнители на земеделски услуги, стопански ръководители и специализирани животновъдни работници
• надзор, минерали и обработка на метали
• надзор, нефт, преработка и комунални услуги на газ и химически
• надзор, пластмасови и каучукови изделия
• оператори Централен контрол и процеса на обработка на минерали и метали
• енергетици и оператори на захранващи системи
• оператори на водните и Пречиствателни станциии за отпадъчни

Група B

• механици и инспектори на машинни инструменти
• Sheet (тенекеджии) метални работници
• фабриканти и монтьори на структурни метали и плочи
• железоработници
• Заварчици и свързаните с тях машинни оператори
• Електротехници (с изключение на промишлената и електроенергийната система)
• Индустриални електротехници
• електротехници на системи за захранване
• Работници на електрически електропроводи и кабели
• Работници в телекомуникации и кабелни
• Работници за монтаж и ремонт на телекомуникация
• водопроводчици
• Steamfitters (парни и тръбни монтажници), pipefitters (В и К) и спринклерна система монтажници
• Газови монтьори
• Строителна и промишлена механика
• оборудване, тежкотоварни механика
• хладилна и климатична механика
• Железопътни Кармен / жени
• механик на самолет и инспектори на въздухоплавателни средства
• механик и констуктор на асансьор
• кранови оператори
• Дрилерс и бластери – повърхност, добивната промишленост и строителството
• Водни сондьори
• Миньори на подземен добив и развитие
• Сондьори на Нефт и газ, обслужващи, тестване и сродни на тях
• оператори на нефт, природен газ и химически процеси

В реч по време на стартирането на FSTP в Отава на 2-ри януари 2013 г., г-н Кени каза „новата Програма на занаятчиите ще се справи със сериозния недостиг на работна ръка, пред които са изправени някои региони на страната и ще помогне за ръста на Канадската икономика … Канадските работодатели отдавна се интересуват от начините да получат квалифицирани занаятчии, като те трябва да отговарят на изискванията в много индустрии.

Следвайте следните стъпки, ако желаете да имигрирате в Канада по програмата на Федералните занаятчии:

1.

Вземете пакет приложения

Пакета за заявление включва – Ръководство с инструкции и всички формуляри, които трябва да попълните. Използвайте ръководството, което ще ви помогне за да попълните формулярите правилно. 

Попълнете формулярите на вашия компютър. Когато сте готови продължете с валидиране на Generic Формуляра за кандидатстване за Канада [IMM 0008] онлайн. Щракнете върху бутона „Потвърди“ на формата и там ще са подчертани в червено всички места които следва да попълните.

 

 • Отпечатайте страницата с баркод (тази страница ще се появи, след като валидирате формуляра).
 • Вход – където е показано.
 • Включи страницата с баркода във вашата кандидатура.
 • Отпечатайте другите форми и да ги попълнете където е показано.
 • Всеки един от вашите отговори трябва да бъде пълен и верен.
 • Трябва да попълните всичките форми, изброени в пакета от документи за кандидатстване. Използвайте контролния списък Document (PDF, 243 KB) , за да се уверите, че няма да пропуснете нещо.

Забележка:

Трябва да включите всички формуляри, информация, документи, подписи, резултатите от езиковия тест и таксите които са посочени. Ако нещо от тях липсва вашата кандидатура няма да е пълна и ще ви бъде върната, без да е обработена.

 2. Заплащане на таксите за кандидатстване

Вие ще трябва да платите:

а) Такса за обработка за вас и членовете на вашето семейство

Когато кандидатствате трябва да се включат всички които ще дойдат с вас в Канада. Това ще влияе на вашите такси. Можете да използвате нашия онлайн калкулатор за таксата , за да видите размера и.

Служител ще оцени вашата кандидатура, ако отговаряте на основните стандарти за допустимост. Ако бъдат открити недопустими причини, ще Ви информират и ще ви възстановят таксата за обработка.

Ако отговаряте на условията ще ви уведомят, че са изпратили молбата ви към някой от офисите за обработка. Там ще се направи оценка на останалата част от вашата кандидатура. След започване на този процес не се възстановява заплатената от вас такса.

б) Такса за право на постоянно пребиваване

Вие ще заплатите тази такса, ако молбата Ви бъде одобрена. Заплаща се за вас, вашият партньор/ка  и за онези които издържате и ще ви придружат. Заплащането се извършва преди да бъде издадена визата за постоянно пребиваване.

Таксата се възстановява, ако се откажете от кандидатурата или ако не използвате визата.

в) Други такси

Вие също така ще заплатите и такси на трети страни за:

 • Вашия медицински тест
 • Удостоверение от полицията, ако имате нужда от него
 • Тест за език.

Таксите се заплащат в канадски долари.

Попълнете формуляра Заплащане (IMM 5620) (PDF, 580 KB) от пакета с документи за кандидатстване и да го включете във вашата кандидатура. Не се приемат онлайн плащания за програмата за Federal занаятчии. В ръководството има по-подробна информация относно таксите.

 3. Изпратете своята молба

Уверете се, че имате:

 • попълнена и подписана молба и всички форми
 • включена такса за обработка
 • включени всички оправдателни документи.

Ако не ще ви върнат кандидатурата, ще трябва да отстраните грешките и да ги изпратите отново. Използвайте списъка за проверка на документи (PDF, 240 KB) , за да се уверете, че не сте забравили нещо.

Вие също трябва да:

 • валидирате Generic Формуляра за кандидатстване за Канада [IMM 0008] онлайн (кликнете на бутона „Потвърди“ на формата и ще се подчертаят в червено липсващите полета),
 • отпечатате страницата с баркода
 • включвате страницата с баркод към вашата кандидатура.

Това ще ви помогне да сте сигурен, че вашата кандидатура е пълна и да се избегнат забавяния.

Адресът за изпращане на молбата и таксата е Централизирана служба за прием в Сидни, Нова Скотия (Канада).

Не изпращайте вашата кандидатура до офисите за визов режим на вашата страна.

Намерете най-близкия център за кандидатстване за виза.

Центровете за кандидатстване за виза (VAC ) които приемат заявления за разрешителни за проучване, разрешителни за работа, визи за посетители (временни визи за жител), както и документи за пътуване за постоянни жители

VAC :

 • отговорете на въпросите на местните езици и се уверете, че заявленията са пълни
 • предайте документите за кандидатстване и паспорта в офиса за виза
 • ще ви върнат паспорта и вземато решение
 • предлага се услуга за проследяване на документите
 • насрочва се интервю и се предоставят фотографии за кандидатстване и фотокопия срещу заплащане
 • осигурява се достъп до компютър, за да кандидатствате онлайн (учебни визи, разрешителни за работа и виза за посетител само)
 • събират се биометрични данни

КАНАДСКИ ВИЗОВ ЦЕНТЪР В СОФИЯ


View Larger Map

Адрес:  София 1000, ул. „Цар Асен” № 77, ет.1
Приемно време: понеделник-петък
Подаване на молби за визи: 09:00-12:00; 13:00-16:00
Получаване на паспорти : 13:00-16:00
Телефон: + 359 2 939 47 47
Email: Info.canbuliom@vfshelpline.com

До 2014 г. ще има над 133 VACS в 96 страни и всички VACS ще бъдат оборудвани за събиране на биометрични данни (пръстови отпечатъци и снимки).

Продължавайте да проверявате този сайт за да разберете кога най-близкия VAC ще предложи биометрични услуги.

Вашата информация и неприкосновеността на личния живот са защитени. VAC не играят роля в процеса на вземане на решения и е изрично забранено да се предоставя каквато и да е консултации на кандидатите във връзка с визи.
Всички решения по заявленията се обработват от канадски служители в офиса за визи.
VAC не представляват правителството на Канада. VAC се управляват от частни компании или международни организации. Те са разрешени само за да предоставят специфични услуги на кандидатите по реда на официално споразумение със CIC.
Защита на личната информация е основното съображение на правителството на Канада, когато се избира всеки доставчик на услуги, като например VAC. Всеки VAC трябва да защити личната информация. Всяко неспазване на условията на официалното споразумение подписано с доставчика на услуги може да доведе до отмяната на споразумението.

Кандидатствайки като „Skilled Worker“

Забележка:

На 04 май 2013, CIC извършва повторно отваряне на Федералната програма Skilled Worker (FSWP) за 24 професии отговарящи на условията в допълнение към кандидатите с квалифицирано предложение за работа или тези прилагани в рамките на потока PhD . Към същата тази дата всички приложения са обект на нови критерии за подбор FSWP.

Важно:

 • Ще се приемат общо 5000 приложения от 4 май 2013 г. до 30 април 2014 г. в потока на допустимите професии.
 • В рамките на тези 5000 приложения ще се приемат още 300 нови заявления.
 • В потока от PhD ще се приемат 1000 заявления от 4 Май 2013 г. до 30 април 2014 година.
 • Не съществува ограничение за приложения с оферта за квалифицирана работа.
 • От 4 май заявителите трябва да използват новия комплект за кандидатстване и да отговарят на новите изисквания.
 • CIC ще върне всички заявления получени на или след 04 май, които не включват необходимата образователна Credential оценка (ECA) или не отговарят на минималния праг от езикови изисквания.

Този пакет заявление включва:

Можете да кандидатствате за постоянно пребиваване съгласно Федералния Skilled Worker клас, ако сте чуждестранен гражданин, който е опитен работник или специалист.

Има също две други програми за квалифицирани работници които искат да станат постоянни жители:

Как да ползвате този пакет заявление

Прочетете ръководството за да завършите вашите формуляри за кандидатстване :

 • Използвайте Generic Формуляра за кандидатстване на Канада [IMM 0008]. Можете да го попълните ползвайки помоща на компютъра ви. Ще ви е нужен Adobe Reader 10 или по-висока версия. Също ви е необходим JavaScript.
 • Попълване на формуляра на компютър е по-лесно, отколкото да го попълните на ръка. Това ще намали риска от грешки които могат да забавят процеса на кандидатстване.
 • Ако имате проблеми с изтегляне на формата, щракнете с десен бутон върху линка и изберете „Save Target As …“

Попълнете, потвърдете, разпечатайте, подпишете и поставете дата на формулярите за кандидатстване.

За да сте сигурни, че имате всички страници следвайте тези стъпки.

IMM 0008 форма

 1. Щракнете върху бутона „Потвърди“ в горната или долната част на формата.

  Забележка:

  Валидиране на формата преди печат ви осигурява, че сте отговорили на всички въпроси. Това ще ви помогне да избегнете забавянията при обработката на кандидатурата ви.

 2. Автоматично ще се създаде на последната страница баркода и ред за подпис.
 3. Принтирайте, подпишете се и поставете дата на формата.
 4. За да получите най-добри резултати:
  • отпечатайте на бяла, качествена, негланцирана хартия
  • използвате лазерен принтер.
 5. Поставете страницата с баркода в началото на своя пакет. Ако имате повече от един пакет поставете в началото на всеки пакет страницата с баркода за този пакет.
 6. Други форми:

  Използвайте контролния списък на документите за да се уверете, че сте включили всички нужни форми и документи.

  Заплатете

  таксите. Попълнете формуляра за Заплащане – Молба за постоянно пребиваване (IMM 5620).


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/bgnetorg/public_html/terminal2.bg/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273