Европейски Съюз

EU-Bulgaria

Европейският съюз (ЕС) е икономически и политически съюз на 28 държави-членки , които се намират предимно в Европа . ЕС оперира чрез система от наднационални независими институции и междуправителствени договорни решения от държави-членки. Институциите на ЕС включват Европейската комисия , Съвета на Европейския съюз , Европейския съвет , Съда на Европейския съюз , Европейската централна банка , Сметната палата както и Европейския парламент . Европейският парламент се избира на всеки пет години от гражданите на ЕС . Де факто столица на ЕС е в Брюксел .

ЕС води своя произход от Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС) и Европейската икономическа общност (ЕИО), образувани от вътрешни шест страни през 1951 и 1958 г. съответно. През следващите години общността и неговите наследници са се увеличили в резултат от присъединяването на нови държави-членки и власт чрез добавяне на области в политиката на предоставени правомощия. През 1993 година с Договор от Маастрихт се създава Европейският съюз в рамките на сегашното си име. Последната съществена промяна в условията на конституционната основа на ЕС е Договорът от Лисабон влязъл в сила през 2009 година.

ЕС разработи единен пазар чрез стандартизирана система от закони, които се прилагат във всички държави-членки. Паспортният контрол е премахнат в рамките на Шенгенското пространство (което включва 22 ЕС и четири държави извън ЕС).  Политиката на ЕС имаща за цел да се гарантира свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали, приема законодателство в областта на правосъдието и вътрешните работи, както и поддържане на общите политики в областта на търговията,  селското стопанство , в областта на рибарството  и на регионалното развитие .

В еврозоната през 1999 г. е създаден единен паричен съюз, който влезе в пълна сила през 2002 година. В момента се състои от 18 държави-членки. Чрез обща външна политика и политика на сигурност, ЕС е разработил правила в областта на външните отношения и отбраната . Постоянни дипломатически мисии са установени по цел свят. ЕС има свой ​​представител в Организацията на обединените нации , СТО , Г-8 и Г-20 .

С общо население над 500 милиона жители или 7,3% от населението на света, ЕС през 2012 г. генерира номинален брутен вътрешен продукт (БВП) в размер на $ 16 584 000 милиона, представляващи приблизително 23% от световния номинален БВП и 20% измерено по отношение на паритета на покупателната способност , която е най-големият номинален БВП на ПЧП в света.

 


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/bgnetorg/public_html/terminal2.bg/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273