Работа временно – Нова Зеландия

Little_spotted_kiwi

Работа временно в Нова Зеландия

Отиди на страниците за възможност за работа по време на ваканция ,ако сте на възраст между 18 и 30 години и искате да усетите живота в Нова Зеландия през почивката си.

Временни работни визи – за хора, които:

 • имат предложение за работа от работодател от Нова Зеландия
 • идват за определена цел или събитие
 • искат да придобият трудов стаж или работа, след като са учили в Нова Зеландия
 • искат да се присъединят към партньор работещ в Нова Зеландия.

Изисквания

Ако сте решили да дойдете в Нова Зеландия за да работите временно, най-вероятно ще трябва да кандидатствате за работна виза.

Изисквания за временна работа в Нова Зеландия

Има редица изисквания на които ще трябва да отговаряте за да получите временна работна виза. В този раздел можете да разберете дали имате нужда от работна виза, дали ще ви е нужна и какво ще ви позволи да направите тази временна работна виза.

Хора които не се нуждаят от виза

Вие не се нуждаете от работна виза за работа в Нова Зеландия, ако сте:

 • гражданин на Нова Зеландия или притежават виза за пребиваване  в Нова Зеландия или
 • австралийски гражданин или притежател на текуща австралийска виза за постоянно пребиваване, включително замяна на настояща виза за австралийски жител. (ако има условия за връщане на визата за пребиваване, след това ще ви е необходима работна виза.)

Някои видове работа не се нуждаят от работна виза. Ако вашата работа в Нова Зеландия включва посещения за делови преговори, краткосрочни пътувания за продажби, работа на официални търговски мисии признати от правителството на Нова Зеландия или работа за чуждестранни правителства, може да го направите с виза за посетител. Вижте какви са тези опции и това което те изискват.

Изисквания към всички кандидати за временна работна виза

Има редица изисквания за временна работна виза на които всички кандидати трябва да отговарят.

За да влезете в Нова Зеландия трябва да:

 • сте в добро здраве и добър характер и
 • имате паспорт, който е валиден в продължение на най-малко три месеца от последната дата на която предстои да напуснете Нова Зеландия и
 • бъдете истински в желанието си да работите в Нова Зеландия и
 • имате право на виза за вашето посещение.

Ако ви се предостави временна работна виза, трябва да отговаряте на определени  условия по време на престоя си:

 • работата която извършвате трябва да бъде в съответствие с условията посочени във визата ви
 • трябва да бъде в рамките на законите в Нова Зеландия
 • трябва да останете само в Нова Зеландия за времето предоставено от вашата виза.

Ако нарушите някое от тези условия може да ви принудят да напуснете незабавно страната.

Може да ви бъде отказана виза, ако:

 • че сте човек, който не отговаря на условията за виза съгласно раздел 15 или 16 от Закона за имиграцията 2009 или
 • че сте в Нова Зеландия незаконно когато кандидатствате или
 • че е най-вероятно ще останете в Нова Зеландия незаконно или
 • че няма да изпълните условията след предоставяне на визата.

Изисквания за различните категории

Така както е добре да отговаряте на общите изискванията като кандидат, така и трябва да отговаряте на изискванията на категорията за временна работна виза за която кандидатствате.

 

Предоставят се временни визи за работа по няколко различни категории които имат различни изисквания. Коя категория можете да използвате зависи от вашите обстоятелства.

Имате предложение за работа от работодател от Нова Зеландия

Ако имате предложение за работа от новозеландски работодател и не попадате в една от категориите за специализирани работници по-долу, може да използвате в рамките на работната категория Основни умения. Работодателят ще трябва да покаже, че няма граждани или жители на Нова Зеландия които да са на разположение за да свършат тази работата или :

 • показва, че работата е включена в списъци като най-важните търсени умения или
 • предоставя доказателства, че се е опитвал наистина да намери работници от Нова Зеландия за да запълни позицията.

В допълнение трябва да бъдете подходящо квалифициран, чрез обучение или опит за да заемете длъжността. Вижте пълния списък от изисквания .

Аз съм млад, високо квалифициран търся квалифицирана работа

Нашите Silver Fern Категории са за млади и висококвалифицирани хора, които имат призната квалификация и искат да дойдат в Нова Зеландия за да търсят дългосрочно квалифицирана работа. Виж изискванията .

Искам да стигна до Нова Зеландия за конкретна цел или събитие

Категория конкретна цел или събитие е за хора, които искат да работят тук временно за определена цел или събитие, като турнир, шоу или по някоя професионална причина. Виж изискванията .

Аз съм екскурзовод

Ако сте екскурзовод, водач или ескорт и ще работите докато сте в Нова Зеландия ще трябва да кандидатствате за работна виза Специфична Цел преди да пристигнете. Работа е всяка дейност в резултат на което има печалба или награда, включително всякаква форма на плащане или доходи, които могат да бъдат оценени от гледна точка на пари, като например храна и настаняване, стоки (напр. храна или дрехи) и услуги (напр. транспорт).

Ако сте екскурзовод който е китайски гражданин може да имате възможност да кандидатствате в рамките на Китай Специална категория труд . Можете да кандидатствате от Нова Зеландия ако имате валидна работа или студентска виза.

Аз съм студент или стажант

Има две категории при които студентите могат да получат работна виза в Нова Зеландия:

 • Категория Студент и Стажант- за студенти или стажанти, които искат да получат професионален опит в Нова Зеландия за да изпълнят изискването на курса Вижте изискванията .
 • Проучване за категория труд – за студенти, които искат да работят в Нова Зеландия след успешно завършване на обучението си. Вижте изискванията .

Присъедини се към партньора си в Нова Зеландия

Направление Нашето семейство е за хора, които искат да работят временно докато се присъединят към партньора си. Виж изискванията .

Искам да взема участие в схема за обмен на работа

Нашата система за Обмяна на работа е категория за хора, които искат да вземат участие в схема за обмен на работа която е била предварително одобрена или е правителствена схема за правителствен обмен. Вижте изискванията .

Аз съм в силно специализирана сфера на работа

Имаме категория за хора, които искат да дойдат в Нова Зеландия за да работят временно в една от следните специализирани области:

Не знам коя категория работна виза се прилага за мен

Ако не знаете коя от категориите се отнася за вас има два бързи референтни инструменти, които ще ви помогнат:

 •  бързата проверка дава обща представа за коя категория е приложима по-долу и дали отговаряте на изискванията за издаване на виза за работа в Нова Зеландия
 • примери на хора, които могат да кандидатстват с проекти по всяка категория.

Как да кандидатствате

Ако смятате, че отговаряте на изискванията следвайте стъпки за прилагане на временна работна виза.

След като сте приети

Ако сте били в Нова Зеландия за известно време и обстоятелствата са се променили, да разберете как е засегната вашата виза .

Искате да се учите или обучавате докато имате временна работна виза?

Всички титуляри на временни визи могат да учат:

 • до три месеца за виза или
 • три месеца на всеки 12-месечен период, ако е отпусната виза за няколко години. Не трябва да кандидатствате за виза или за изменение на условията като студент.

Ако сте тук за работна виза и искате да учите на пълно работно време за по-дълъг период от три месеца трябва да кандидатствате за виза за ученик.

Ако сте тук за работна виза и искате да учите на непълно работно време за по-дълъг период от три месеца ще можете да поискате изменение на условията на сегашния си виза.

Възможно ли е да се присъедини към партньора си в Нова Зеландия?

Направление Нашето семейство е за хора, които искат да работят временно докато се присъединят към партньора си. Виж изискванията .


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/bgnetorg/public_html/terminal2.bg/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273