Работна виза – Америка

new-100-back

„Описания на визите и изискванията

H-1B (специализирана професия)

H-1B виза се изисква, ако идвате в САЩ за работа в предварително определена специализирана професия. За да се класирате вие трябва да притежавате бакалавърска или по-висока степен (или еквивалентна степен) в конкретната специалност, за които търсите работа. USCIS ще определи дали вашата работа представлява специализирана професия и дали сте квалифицирани за изпълнение на услугите. Вашият работодател е длъжен да подаде заявление за трудово състояние в Департамента по труда относно реда и условията на договора си за работа с вас.

new-100-front

H-2A (сезонни селскостопански работници)

Виза H-2A позволява на американските работодатели да водят чужди граждани в Съединените щати за да запълнят временни работни места в селското стопанство, за които няма американски работници. Неимигрантска класификация H-2A се отнася за вас, ако желаете да извършвате земеделска работа или услуги с временен или сезонен характер в Съединените щати. Работодателят в САЩ (или асоциацията на американските производители на селскостопански продукти, посочени като съвместен работодател) трябва да подадат формуляр I-129 Петиция за неимигрантски работник на ваше име.

Виза H-2B (квалифицирани и неквалифицирани работници)

Тази виза се изисква ако идвате в Съединените щати за да извършвате работа, която е с временен или сезонен характер и за която има недостиг на работници в САЩ. Вашият работодател е длъжен да се сдобие с одобрение от Департамента по труда потвърждаващо, че няма квалифицирани работници в САЩ подходящи за вида заетост за която е подадена вашата петиция.

H-3 (стажант)

Виза H-3 се изисква ако идвате в Съединените щати с цел обучение при работодател в която и да било област на начинание, различно от следдипломното образование или обучение за период от максимум две години. Може да получавате заплащане за обучението си и е разрешено извършването на практическа работа. Обучението не може да бъде използвано за предоставяне на продуктивна заетост и не може да бъде на разположение в родната ви страна.

H-4 (придружаващи членове на семействата )

Ако вие сте основен притежател на валидна виза H, вашият съпруг(а) или несемейни деца (под 21 годишна възраст) могат да получат виза H-4 за да ви придружат до Съединените щати. Въпреки това на вашия съпруг/децата не е разрешено да работят докато пребивават в Съединените щати.

L-1 (вътрешнофирмени трансфери)

Виза L-1 се изисква ако сте служител на международна компания, която временно ви прехвърля в централа, филиал или дъщерно дружество на същата компания в Съединените щати. Международната компания може да бъде или американска или чуждестранна организация. За L-1 виза могат да се квалифицират служители на управленско или изпълнително ниво или служители със специализирани познания, назначени на позиция в американската компания на едно от тези нива, но не задължително на същата позиция която са заемали по-рано. В допълнение служителите трябва да са били наети на работа в международната компания извън Съединените щати, непрекъснато в продължение на една година в рамките на последните три години преди кандидатстването за виза. Можете да кандидатствате само за виза L-1 след като вашата американска компания или филиал са получили одобрена петиция от USCIS на „обща” или на индивидуална основа.

L-2 (придружаващи членове на семействата )

Ако вие сте основен притежател на валидна виза L, вашият съпруг(а) или несемейни деца (на възраст под 21 години) могат да получат тази производна виза. Съгласно неотдавнашна промяна в закона вашият съпруг(а) може да поиска разрешение за работа. Вашият съпруг(а) трябва да влезе в Съединените щати със своя собствена виза L-2 и след това трябва да изпрати попълнен формуляр I-765 заедно с такса за кандидатстване към USCIS. Вашите деца не са упълномощени да работят в САЩ.

О

Визи тип O се издават на хора с изключителни заслуги в областта на науките, изкуствата, образованието, бизнеса и спорта или изключителни постижения в областта на киното и телевизионната продукция, както и техния основен помощен персонал.

P (художници, артисти)

Визи тип P се издават на определени спортисти, артисти, художници и основен поддържащ състав които идват да изнасят представления в САЩ.

Q

Виза Q е необходима, ако пътувате до САЩ за да участвате в международна програма за културен обмен за целите на предоставяне на практическо обучение, заетост и споделяне на историята, културата и традициите на вашата родна страна. Трябва да имате петиция, подадена от ваше име от спонсора на програмата и тя трябва да бъде одобрена от USCIS.

Кога да кандидатствам ?

Посолството може да обработва заявления за визи H, L, O, P или Q до 90 дни преди началото на заетостта, както е отбелязано във вашия формуляр I-797. Въпреки това, когато правите планове за пътуване моля, имайте предвид, че поради федералните закони на САЩ можете да използвате визата за да кандидатствате за влизане в Съединените щати най-много десет дни преди началната дата на петицията, отбелязана във вашия I-797.

Какво е необходимо за да кандидатствате ?

Ако кандидатствате за виза от типа H, L, O, P или Q трябва да представите следното :

  • Електронен формуляр за кандидатстване за неимигрантска виза (DS-160). Посетете уеб страницата на DS-160 за повече информация относно формуляр DS-160.
  • Паспорт, валиден за пътуване до САЩ с дата на валидност най-малко шест месеца след планирания период на престой в Съединените щати (освен ако специфични за страната споразумения не предвиждат изключения). България е сред страните, които са освободени от това правило, така че българските граждани се нуждаят от паспорт, валиден за периода на планирания им престой. Ако повече от едно лице е включено във вашия паспорт всяко лице, което желае да получи виза трябва да подаде заявление.
  • Една (1) снимка 2”x2” (5 cm x 5 cm) направена в рамките на последните шест месеца. Тази уеб страница съдържа информация за необходимия формат на снимките.
  • Разписка показваща плащане на невъзстановима такса на стойност 190 долара за обработка на заявлението за издаване на неимигрантска виза платена в местна валута. Тази уеб страница сдържа повече информация за плащането на таксата. Ако визата бъде одобрена може да има допълнителна реципрочна такса за издаване на визата в зависимост от вашата националност. Уебсайтът на Държавния департамент може да ви помогне да разберете дали трябва да платите такава такса и в какъв размер.
  • Ако кандидатствате за L-1 по „обща” петиция трябва да заплатите такса за предотвратяване и откриване на измами (повече информация за тази такса се намира тук).
  • Входящия номер на одобрената петиция I-129.

В допълнение към тези документи трябва да представите писмо за насрочване на дата и час за интервю което потвърждава, че сте резервирали срещата си чрез тази услуга. Вие също можете да донесете подкрепящи документи които според вас потвърждават информацията предоставена на консулския служител.“


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/bgnetorg/public_html/terminal2.bg/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273