Туризъм и Бизнес – Америка

usa-flag-map

Преглед

Като цяло гражданин на чужда държава, който желае да влезе в Съединените щати трябва първо да получи виза, неимигрантска виза за временно пребиваване или имигрантска виза за постоянно пребиваване. Визите за посещения са неимигрантски визи за онези които искат да влязат в САЩ временно за бизнес (категория виза B-1), туризъм, развлечение, посещение (категория виза B-2) или комбинация от двете цели (B-1 / B -2).

Ето някои примери за дейности разрешени за виза за посетител:

usabulgaria300x240

Бизнес (B-1):

 • консултирате се с бизнес партньори
 • присъствате на научни, образователни, професионални, бизнес конвенция или на конференция
 • уреждане на имоти
 • сключване на договор

Научете повече за Business Travel -  виза за посетител.

Туризъм и посещение (B-2):

 • туризъм
 • ваканция (празник)
 • посешение на приятели или роднини
 • медицинско лечение
 • участие в социални събития с домакин братски, социални или сервизни организации
 • участие от аматьори в музикални, спортни, други подобни събития или състезания, ако не се плаща за участие
 • записване в кратък отдих курс на обучение, а не за кредит към степен (например, два дни клас за готвене по време на ваканция).

Програма за безвизово пътуване

Пътници, пристигащи в САЩ с цел туризъм или бизнес за 90 дни или по-малко, от квалифицирани страни могат да бъдат допуснати да посетят САЩ без виза, ако те отговарят на изискванията на програмата за премахване на визите. Изберете програма Visa Waiver да научите повече и да разберете дали отговаряте на изискванията за премахване на визите.

Туристически цели, които не могат да се извършват с виза за посетител

Това са само някои примери за дейности, които изискват различни категории визи и не могат да се извършват чрез виза за посетител:

 • проучване
 • наемане на работа
 • платени представления или което и да е професионално изпълнение пред зрители, които се заплащат
 • акостиране като член на екипажа на кораб или самолет
 • работа в чуждестранната преса, радио, кино, журналисти и други носители на информация
 • постоянно пребиваване в САЩ

Как да кандидатстваме ?

Има няколко стъпки за да се кандидатства за виза. Редът на тези стъпки и как можете да ги изпълните може да е различен според американското посолство или консулство, където ще се кандидатства. Моля, консултирайте се с инструкциите на разположение на сайта на американското посолство или консулство , където ще се кандидатства.

Попълнете онлайн кандидатстване за виза

Онлайн кандидатстване за неимигрантски виза –  Формуляр DS-160 - Научете повече за попълване на DS-160 . Вие трябва: 1) да завършите приложението за виза онлайн и 2) да разпечатате страницата на формуляра за кандидатстване за потвърждение, за да я донесете на вашето интервю.

Снимка - Ще качите вашата снимка, докато попълвате онлайн формуляр DS-160. Снимката ви трябва да бъде във формат обяснен в изисквания за снимка .

Планиране на интервю

Интервюто по принцип не е задължително за кандидатите за определени възрастови групи описани по-долу, консулските длъжностни лица имат право по преценка да изискват провеждането на интервю за всеки заявител, независимо от възрастта.

Ако сте мъж: Интервю :
13 и по-млади Обикновено не се изисква
14-79 Изисква се (има някои изключения за подновявания)
80 и повече години Обикновено не се изисква

Трябва да си уговорите среща за вашето интервю за виза в американското посолство или консулство в страната в която живеете. Вие можете да насрочите интервю си във всяко посолство на САЩ или консулство, но имайте предвид, че може да бъде трудно да се класирате за виза извън мястото си на постоянно пребиваване.

Изчакването за назначаване на интервю варира според местоположението, сезона и категорията виза така, че трябва да кандидатствате по-рано. Прегледайте времето за изчакване за интервю и за мястото където ще се извърши.

Подгответе се за интервюто

 • Такси - заплатени такси за кандидатстване за виза не се възстановяват, ако се изисква да се заплатят, преди да се явите на интервю. За текущите такси за отдела на държавни услуги изберете Такси . Когато е одобрена визата ви може да заплатите такса за издаване на визова реципрочност по националност. Моля, прегледайте таблица за визова реципрочност за да разберете дали трябва да заплащате такса за издаване на виза.
 • Прегледайте инструкциите на разположение на интернет страницата на посолството или консулството , където ще се прилага за да научите повече за заплащането на такси.

Съберете необходимата документация

Съберете и подгответе следните необходими документи за интервюто, преди да сте получили виза :

 • Паспорт- валиден за пътуване до САЩ – Вашият паспорт трябва да е валиден в продължение на най-малко шест месеца след периода ви на пребиваване в САЩ (освен ако не сте освободен от споразумения специфични за всяка страна ). Ако повече от едно лице е включено в паспорта ви всеки човек, който се нуждае от виза трябва да подаде отделна кандидатура.
 • Неимигрантска апликация за виза-  Form DS-160 страницата за потвърждение
 • Залащане на такса за кандидатстване-  ако сте длъжни да заплатите преди да се явите на интервю
 • Снимка - Ще качите ваша снимка докато попълвате онлайн формуляр DS-160. Ако не успеете трябва да донесете една отпечатана снимка във формат обяснен в изисквания за снимка .

Допълнителни документи могат да бъдат изискани

Прегледайте инструкциите за това, как се кандидатства за виза на интернет страницата на посолството или консулството където ще се приложи. Ако са описани, допълнителни документи могат да бъдат поискани за да се потвърдят. Например, допълнителнителните поискани документи могат да включват данни за:

 • целта на пътуването ви;
 • вашето намерение да се отклоните от САЩ след пътуването си  и / или
 • способността ви да платите всички разходи по пътуването

Доказателство за вашата заетост и / или семейните ви връзки, може да бъде достатъчно за да покаже целта на пътуването ви и вашето намерение да се върнете в родната си страна. Ако не може да покриете всички разходи за пътуването си може да се представи доказателство, че друго лице ще покрие някои или всичките ви разходи за пътуването.

Посетете интервюто за виза

По време на интервюто за виза консулско длъжностно лице ще определи дали сте квалифициран да получите виза и ако е така, коя категория виза е подходяща в зависимост от вашата цел на пътуване. Ще трябва да се установи, че отговаряте на изискванията на законодателството на САЩ за да получите категорията виза за която кандидатствате.

Цифрово сканиране на пръстовите отпечатъци ще бъдат предприето като част от процеса на кандидатстване. Обикновено сканирането се извършва по време на интервюто, но това е различно и зависи от местоположението.

След като сте се явили на интервю за виза, приложението ви може да изиска допълнителна административна обработка . Вие ще бъдете информирани от консулското длъжностно лице, ако е необходима допълнителна обработка за кандидатурата ви.

Когато е одобрена визата, може да се заплати такса за издаване на виза, ако е нужно според гражданство ви и ще бъдете информиран как паспорта ви с визата ще ви бъдат върнати. Прегледайте времето за обработка според визовия режим за да научите колко скоро паспорта ви с визата по принцип ще бъдат готови за експедиция или доставка с куриер.

Допълнителна информация

 • Не може да се гарантира, че ще ви бъде издадена виза. Не правете окончателни планове за пътуване или закупуване на билет докато нямате виза.
 • Освен ако не е отменена или отнета визата е валидна до датата на нейното изтичане. Ако имате валидна виза в паспорт който е изтекъл, не го премахвайте от изтеклия паспорт. Можете да използвате вашата валидна виза в изтеклия паспорт заедно с новия валиден паспорт за пътуване и допускане до САЩ.

Пътуване за медицинско лечение

Ако търсите медицинско лечение в САЩ, консулското длъжностно лице може да поиска допълнителни документи за вашето интервю за виза, които могат да включват:

 • Медицинска диагностика от местен лекар обяснявайки естеството на заболяването и причината поради която се нуждаете от лечение в САЩ
 • Писмо от лекар или медицинско заведение в САЩ заявявайки, че са готови да се отнесат към вашето специфично заболяване и подробна прогнозирана продължителност и цена на лечението (включително хонорарите на лекарите, такси за хоспитализация както и всички медицински разходи свързани с лечението).
 • Доказателство, че вашият транспорт, медицински и разходи за издръжка в САЩ ще бъдат платени. Това може да бъде под формата на банкови или други изявления на доходи / спестявания или заверени копия на данъчни декларации за доходи (или твои или на друго лице или организация, че ще заплатят за лечението ви).

Посетителски визи за лични или домашни служители (B-1)

Можете да кандидатствате за виза за посетител B-1 за да работите в САЩ като личен или домашен служител за вашия работодател в ограничени ситуации. Може да работите в САЩ с виза за посетител, ако вашият работодател е:

 • американски гражданин, който има постоянен дом или базиран в чужда страна, но е на посещение или се налага да бъде в САЩ временно или
 • чуждестранен гражданин, който е в САЩ с една от следните категории неимигрантски визи: B, E, F, H, I, J, L, M, O, P или Q.

Научете повече за правата си в САЩ и защитата достъпна за вас като прочетете брошура за законни права и защита .

Виза анотации за определени работници в морската индустрия

Някои чуждестранни морски работници могат да кандидатстват за идентификация като транспортен работник Credential (TWIC) еднократно за САЩ. Ако вие, като работник в морската индустрия, ще извършвате услуги в обезопасени пристанищни зони във визата ви трябва да бъде отбелязано „TWIC писмо, получено.“ Работниците чиито визи не са анотирани няма да им бъде позволено от Администрацията по сигурност на транспорта (TSA) да кандидатстват за TWIC.

За да бъде отбелязано във визата ви, трябва да получите писмо от вашия работодател, обяснявайки необходимостта от TWIC и че сте потенциален TWIC кандидат. Кликнете тук за пример за шаблон на това писмо. Вие трябва да представите това писмо, когато кандидатствате за виза B-1. Трябва да отговаряте на всички други изисквания за избираемост за B-1 виза.

Пълна информация за програмата TWIC е достъпна на интернет страницата на TSA в http://www.tsa.gov/twic .

Отказ на виза и лишаване от право за участие

Прегледайте откази на визи за подробна информация за визовите ineligibilities и откази.

Беше ми отказана виза, съгласно раздел 214 (б). Може ли да кандидатствам отново?

Да, ако се знаете, че обстоятелствата са се променили по отношение на вашата кандидатура. Прегледайте откази на визи за да научите повече.

Подправяне или измама

Опитите да се получи виза чрез умишлено изопачаване на фактите или чрез измама, може да доведе до постоянен отказ за издаване на виза или отказ от влизане в Съединените щати. Прегледайте нелигитимно и откази: Закони .

Внимание: Нов електронен процес I-94 - Нов електронен процес I-94, по въздушните и морските пристанища беше приложен изцяло от 25 май 2013. Съгласно новия CBP процес, офицери от СВР ще си предоставят взаимно призна неимигрантски пътник с допускане печат върху паспорта си. С някои изключения, CBP вече няма да издава на хартия Form I-94 при влизане в САЩ. Научете повече на сайта на CBP.

Ако имате издадена на хартия  Form I-94 това е документа за разрешения ви престой и е официалният лимит на вашето разрешение да бъдете в САЩ. Много е важно да го запазите в паспорта си. Преди пътуването потенциалните туристи трябва да прегледат важната информация за прием / входни изисквания, както и информация свързана с ограниченията за селскостопански продукти или други ограничени / забранени стоки обяснени от Министерството на вътрешната сигурност, митниците и гранична защита на сайта им.

Как мога да удължа престоя си ?

 • Посетители, които искат да останат извън датата посочена на тяхното допускане с печат или хартиена Form I-94 се изисква да имат одобрение от USCIS. Виж как да дължите престоя си на сайта на USCIS.
 • Вие трябва да се отклоните от САЩ на или преди датата посочена на вашия печат за допускане или хартия Form I-94, освен ако молбата ви да удължите престоя си е одобрена от USCIS.
 • Неуспехът да се отклоните от САЩ за определено време, може да доведе до  състояние да се анулира визата ви и може да ви накара да отговаряте на изискванията за визи, които се прилагат за в бъдеще. Прегледайте откази на виза , нелегитимно и откази : Закони  и раздел 222 (ж) от Закона за имиграцията и националността  за да научите повече.

Как мога да разбера колко дълго упълномощен съм да остана в САЩ ?

 • Визата ви не гарантира влизане в Съединените щати, но позволява на чужд гражданин идващ от чужбина да пътува до пристанището за вход и да поиска разрешение за да влязне в САЩ от Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, Митническа и гранична защита (CBP), длъжностните лица имат правомощия да разрешат или да откажат допускане до Съединените щати и да определят колко дълго един пътник може да остане. Ако ви е позволено да влезнете в САЩ, длъжностното лице от CBP ще определи продължителността на вашето посещение.
Внимание: Нов електронен процес I-94  - Нов електронен процес I-94 по въздушните и морските пристанища беше приложен изцяло от 25 май 2013. Съгласно новия процес CBP, офицер от СВР ще си предоставят взаимно призна неимигрантски пътник с допускане печат върху паспорта си. С някои изключения, CBP вече няма да издава на хартия Form I-94 при влизане в САЩ. Научете повече на сайта на CBP.
 • На печата за допускане или хартиената форма I-94 имиграционния инспектор на САЩ записва или дата или „D / S“ (продължителност на статута). Ако вашият печат за допускане или хартиена Form I-94 съдържа конкретна дата то това е датата до която трябва да напуснете Съединените щати. Ако има издадена хартиена Form I-94 това е документа за разрешения престой и е официалният лимит на вашето разрешение за да бъдете в САЩ. Много е важно да го запазите във вашия паспорт. Прегледайте информацията за допускане на уебсайта на CBP. Също така, вижте продължителност на престоя .

Как да сменя моя статус ?

Някои притежатели на неимигрантска виза докато се намират в САЩ са в състояние да подадат молба, която трябва да бъде одобрена от USCIS за да се извърши промяна към друга неимигрантска категория. Вижте смяна на неимигрантския статус на уебсайта на USCIS.

Важна забележка: подайте молбата си в USCIS за одобрение за промяна на статута,  преди да изтече разрешения ви престой в САЩ. Все пак, ако не можете да останете в САЩ докато USCIS промени статуса на вашата заявка, ще трябва да подадете заявление за издаване на неимигрантска виза в посолството на САЩ или консулството в чужбина.

Допълнителни въпроси

Случай-конкретни въпроси - Свържете се с американското посолство или консулството във връзка с кандидатстването за виза за информация за състоянието. Изберете за контакт американско посолство или консулство за информация.

Общи въпроси - прегледайте свържете се с нас .


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/bgnetorg/public_html/terminal2.bg/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273